Op stagebezoek bij… Sharon!

Sharon woont in Zuidlaren en is zestien jaar. Voorheen zat ze op het Dr. Aletta Jacobs College
in Hoogezand maar er is, in overleg met genoemde school, voor gekozen om het Pre-Entree
traject te gaan volgen. Gezien haar schoolverleden en problematiek lijkt een voorbereidend
traject met meer praktijk en minder lesuren met extra ondersteuning in de vorm van een jongerencoach
beter bij Sharon te passen. Ze heeft al stappen gezet door binnen een week met
stage te starten! Sharon loopt namelijk stage bij de Subway in het centrum van Groningen. Ze
gaf zelf aan dat ze het liefst de hele tijd druk bezig is op haar stage en ook steekt ze graag de
handen uit de mouwen. Uit eerdere ervaringen van Binn’stad was er al contact met de Subway
en aangezien de stagetijd mooi aansluit op drukke tijd van de lunch/namiddag, leek dit
een ideale plek voor Sharon. Zij was meteen enthousiast en het kennismakingsgesprek verliep dan ook goed.

Sharons eerste werkdag verliep goed en ze had het ook naar haar zin. Helaas werd ze daarna ziek en heeft ze een
paar dagen met griep thuisgezeten. Sharon heeft zich toen wel netjes afgemeld, maar vond het daarna moeilijk
om weer aan de slag te gaan. Haar stagebegeleider Emma was echter op de hoogte van Sharons problematiek en
toonde zich begripvol, wat voor Sharon een opluchting was. Sharon is daarna weer vol goede moed gestart en zet
zich goed in, aldus Emma.