Op stagebezoek bij….Thomas (Pre-Entree)

Een maand geleden is Thomas gestart met het Pre-Entree traject, omdat hij zich te laat had
aan-gemeld voor de entreeopleiding. Thomas krijgt bij Opleiding Binn’stad de kans om weer
in het school-ritme te komen en om zijn werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Het laatste
doet hij door middel van stagelopen, bij de Kruidvat.

Thomas is enkele dagen na zijn start op ons traject al begonnen met stage en heeft het hier
erg naar zijn zin. Zijn taken zijn spiegelen, schoonmaken en vakkenvullen. De stagebegeleider
van Thomas is positief: “Thomas leert snel, doet wat hem gevraagd wordt en is lekker
nieuwsgierig.”