Stadswandeling

Onze doelgroep, kwetsbare jongeren, loopt een groter risico om in aanraking te
komen met bijvoorbeeld financiële- of verslavingsproblematieken. Als waarschuwing
en ook om de stad Groningen eens vanuit een ander oogpunt te leren
kennen hebben de leerlingen van de Pre-Entree klas een Stadswandeling gemaakt
met John als gids. Hij staat dagelijks op zijn vaste plek voor het Grand Theatre om
De Riepe te verkopen. John is een voormalig dakloze en kampt al jaren met verslavingsproblematieken.

Inmiddels woont hij beschermd met 24-uurs begeleiding. Voor € 10,- per persoon geeft hij rondleidingen
door de stad en vertelt hij over het leven dat hij en veel van zijn lotgenoten leiden. Waar is het misgegaan in hun leven?
Hoe overleven zij op straat? Wat voor voorzieningen zijn er allemaal in Groningen voor daklozen? Waarom kiezen sommigen
ervoor om deze leefstijl te behouden wanneer hen de optie wordt geboden om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan wonen?
John heeft onder andere nachtopvang het Kopland laten zien, waar hij ten tijde van zijn daklozenbestaan ’s nachts kon verblijven.
Ook heeft hij de kapel van De Open Hof laten zien. Dit is een gedenkplek voor gestorven/overleden daklozen. John
heeft de groep ook meegenomen naar het Leger des Heils, waar hij De Riepe ophaalt om deze vervolgens op straat te verkopen
(van de opbrengst mogen de verkopers € 0,80 per Riepe houden).

Tijdens de stadswandeling mochten leerlingen vragen stellen aan John. Hij is heel open over zijn eigen problematieken en hij
hoopt op deze manier anderen te behoeden dezelfde fouten te begaan. Het bijzondere verhaal van John maakte indruk, aldus
de leerlingen en begeleiders. Als u ook geïnteresseerd bent in een Stadswandeling en de verhalen van John, spreek hem
dan gerust aan op zijn vaste plek voor het Grand Theatre.