Even voorstellen… Odai (Educatieklas)

Odai is afkomstig uit Syrië en is ongeveer een jaar geleden naar Nederland gekomen. Hij heeft een broer en twee zusjes, woonachtig in Damascus, die hij erg mist. Odai is zijn land ontvlucht vanwege de oorlog en bomaanslagen. In het vluchtelingenkamp in Nederland heeft hij zijn huidige vriendin ontmoet. Zij is ook degene die hem naar Binn’stad heeft verwezen.

Als onderdeel van de Educatieklas heeft Odai een TOA toets gemaakt om te kijken op welke onderdelen van de Nederlandse taal en rekenen hij ondersteuning nodig heeft. Hieruit bleek dat zijn leesvaardigheid op dit moment nog onder de maat is, waardoor rekenen ook al een stuk lastiger wordt. Maar Odai is een intelligente jongeman en hij spreekt al relatief goed Nederlands voor iemand die nog niet zo lang in ons kikkerlandje woont. Met de Educatieklas lessen in taal en rekenen én een taalstage proberen we Odai richting niveau 2F te helpen, zodat hij in februari kan doorstromen naar de opleiding financiële dienstverlening.