Even voorstellen… Rachid (Educatieklas)

Rachid is eind november bij de Educatieklas begonnen. Al van begin af aan wist hij wat zijn doel was: zijn Nederlands en rekenen bijspijkeren, in het schoolritme komen, én werkervaring en werknemersvaardigheden opdoen door middel van stage zodat hij later kan doorstromen naar Sport en Bewegen bij het Alfa college. Hij is voor de kerstvakantie al geslaagd voor zijn sporttest en heeft vorige week een intakegesprek gehad. In principe is hij aangenomen, maar omdat er geen instroommoment in februari is betekent dit dat hij na de zomervakantie pas kan starten. In de tussentijd kan hij zijn tijd bij Binn’stad gebruiken om zijn presentie te verbeteren en (werk)ervaring bij stage opdoen!

De stageplek van Rachid is bij de Basic Fit. Hier werkt hij hard en heeft er veel plezier in. Zijn werkzaamheden bestaan uit schoonmaken, klanten helpen met vragen (over inschrijvingen e.d.) en is het visitekaartje voor de sportschool. Zijn stagebegeleider is erg over hem te spreken en doordat hij veel kennis over sommige apparaten heeft, mag Rachid ook klanten begeleiden op sommige fitnessapparaten.

Rachid is erg gemotiveerd en doet zijn best om bij de Educatieklas zijn niveau taal en rekenen op te halen, een goed schoolritme op te bouwen en zijn presentie te verbeteren. Wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken!