Interview met… Natacha Schrik (leerplichtambtenaar)

Natacha Schrik is een leerplichtambtenaar in de gemeente Groningen. Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Natacha geeft bijvoorbeeld voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat er gebeurt als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. Ook als leerlingen vaak te laat komen of meer dan 16 uren ongeoorloofd afwezig zijn komt de leerplichtambtenaar in actie.

Soms is een reguliere opleiding op het ROC (nog) niet haalbaar voor jongeren. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. Een leerplichtambtenaar gaat dan samen met de school en de leerling op zoek naar een alternatief. Opleiding Binn’stad is een van de aanbieders van alternatieve trajecten voor jongeren met meervoudige problematiek. Natacha heeft goede ervaring met ons, “Er zijn al veel leerlingen heel goed op weg geholpen door Binn’stad!”

Wat is de reden dat er voor Opleiding Binn’stad wordt gekozen? “Omdat Binn’stad op veel verschillende manieren leerlingen kan helpen om zich goed voor te bereiden op een reguliere mbo opleiding,” aldus Natacha Schrik. Natacha en haar collega’s kijken altijd de achtergrond van een leerling, onder welke omstandigheden het niet gelukt is om een (v)mbo diploma te behalen en wat de leerling nodig heeft om wél weer naar een reguliere opleiding kan gaan.

“Jongeren die een achterstand op Nederlands of rekenen hebben kunnen in de Educatieklas terecht, zodat ze vervolgens naar een mbo niveau 2 opleiding kunnen gaan en hun startkwalificatie kunnen behalen.” Samen met haar collega’s van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) is Natacha ervoor verantwoordelijk dat jongeren scholing krijgen en minimaal een startkwalificatie (mbo niveau 2, havo, vwo diploma) behalen. Met een startkwalificatie hebben leerlingen een betere kans op de arbeidsmarkt en zo economisch zelfstandig te worden!

Op dit moment heeft Natacha drie van haar leerlingen op de Pre-Entree opleiding van Opleiding Binn’stad zitten en in het verleden heeft ze ook regelmatig jongeren naar ons doorverwezen. De reden verschilt per leerling. “Soms gaat het om simpele dingen zoals leren op tijd te komen en een goed dag/nachtritme opbouwen.” Dit is vooral het geval als ze vanwege veel verzuim een lange tijd naar school zijn geweest, bij Binn’stad starten ze met relatief weinig lesuren in de ochtend en lopen ze ’s middags stage. Er zijn ook jongeren die op het moment van aanmelden als “niet schoolbaar” zijn bestempeld. Dat betekent simpelweg dat ze niet in regulier onderwijs in een klas kunnen meedraaien, ze vertonen bijvoorbeeld verstorend gedrag en willen geen opdrachten maken. “Ze moeten leren omgaan met verschillende zaken, zoals autoriteit (docenten) en niet direct ruzie maken met klasgenoten.”

Natacha werd ook gevraagd waarin Binn’stad voor haar onderscheidend was. “Er is veel aandacht voor de leerlingen, omdat er kleine klassen zijn met extra aandacht van de docenten en de coaches. Er wordt goed gekeken naar wat een leerling nodig heeft en wat bij hem/haar past.” Ze vindt het ook belangrijk dat leerlingen bij Opleiding Binn’stad fouten mogen maken. “Soms gaat er eens iets mis op school of stage, wat altijd kan. Dat is dan geen probleem, er volgt een gesprek en worden goede afspraken gemaakt.”