Oriënteren en aanmelden vervolgopleidingen

Het voorjaar is alweer bijna begonnen en dat betekent dat het voor jongeren tijd is om zich te gaan oriënteren op hun vervolgopleiding! In september start het nieuwe schooljaar pas, maar er zijn nu al informatieavonden, informatiemarkten en meeloopdagen op de verschillende ROCs. Waarom? Omdat de scholen het liefst zo snel mogelijk al intakes gaan voeren en hiervoor over het algemeen de deadline van 1 april gebruiken. Dus als een jongere zich vóór 1 april inschrijft voor een mbo opleiding dan kunnen zij snel voor een intake komen en weten ze voor de zomervakantie of ze zijn aangenomen. Wees er dus snel bij!

Op donderdag zijn er 16 maart voorlichtingsavonden/informatiemarkten bij het Alfa-college, Noorderpoort en Terra Groningen!