Bij Opleiding Binn’stad zijn wij overtuigd van de capaciteiten van ieder individu. Met onze opleiding wordt het taal- en rekenniveau van de jongere in ongeveer vijf maanden naar niveau 2F gebracht en is hij of zij klaar om in te stromen op MBO niveau 2.

Het traject

De afgelopen jaren hebben wij al veel jongeren mogen begeleiden naar de start van een MBO niveau 2 opleiding. Dit succes is ten eerste natuurlijk te danken aan de inzet van de jongeren, maar ook aan de opzet van ons traject.

Het traject begint met een TOA toets waarin het taal- en rekenniveau wordt getoetst. Op basis van de uitslag wordt samen met de jongere gekeken of de Educatieklas de juiste plek is. Uiteraard wordt er ook persoonlijk met de deelnemer gesproken door een van onze professionele jongerencoaches en docenten. In dit gesprek wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de motivatie en de ambities. Dit is voor ons heel belangrijk, omdat er ook een match moet komen met mogelijke stageplekken.

Dit traject van Opleiding Binn’stad is opgebouwd uit twee delen, theorie en stage. Op maandag tot en met donderdag wordt ’s ochtends de nodige theoretische kennis opgedaan door lessen op individueel niveau, gegeven in kleine klassen. ’s Middags kunnen de jongeren de theorie toepassen in de praktijk tijdens hun stage. Tevens krijgen zij op deze manier meer inzicht in datgene wat zij leuk vinden, zodat er later een betere studiekeuze gemaakt kan worden. Op vrijdag sporten de jongeren en sluiten zij gezamenlijk de week af. Naast het reguliere wekelijks programma zijn er regelmatig ook gastlessen en voorlichtingen.

De Educatieklas is een samenwerking met het Noorderpoort.


Direct aanmelden

Inschrijven

Er is een flexibele in- en uitstroom, waardoor er veelal snel begonnen kan worden. Maar let op! De klassen zijn klein dus vol is vol. Schrijf je daarom nu in!

Aanmelden via het aanmeldformulier of bellen naar 06 – 21 17 33 42

Voorwaarden

  • Geen startkwalificatie, wel VMBO of niveau 1 opleiding diploma
  • 18 tot en met 26 jaar