Bij Opleiding Binn’stad zijn we overtuigd van de capaciteiten van ieder individu en met onze Pre-Entree opleiding wordt de deelnemer in gemiddeld 4 maanden maximaal voorbereid om naadloos aansluiting te vinden bij de reguliere Entreeopleiding. Gedurende dit traject wordt de jongere intensief bijgestaan door een coach die gevraagd en ongevraagd advies geeft bij de verschillende keuzes die in het traject naar voren komen.

De opleiding

Inmiddels werken we al vele jaren met een succesvolle formule waarin theorie wordt gecombineerd met on-the-job training, oftewel een stage. Beide onderdelen dragen nadrukkelijk bij aan het trainen van de school- en leerbaarheid van de jongere. Tijdens de theorie (elke ochtend) wordt er onder andere aandacht gegeven aan Nederlands, rekenen, werknemersvaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap. Allemaal kennis en kunde die terug komen in de reguliere Entreeopleiding, maar juist ook in het dagelijkse leven.

Wij geloven dat jongeren naast theoretische kennis ook veel baat hebben bij praktijkervaring. Daarom bestaat een groot deel van het traject, iedere middag, ook uit het lopen van stage bij een commercieel bedrijf in de binnenstad van Groningen. De jongere kan op deze manier uitzoeken waar zijn ambitie ligt, maar ook wennen aan het werkritme. Daarnaast krijgt hij of zij meer inzicht in de diverse beroepen, functies en bedrijfstakken waardoor er bewuster voor een vervolgopleiding gekozen wordt. Bij Opleiding Binn’stad hebben we specifiek gekozen voor stageplekken in de binnenstad, zodat onze coaches vaak langs komen en veel aandacht hebben voor de situatie op de werkvloer. Dit is zowel voor de stagiair als de werkgever prettig en draagt bij aan een goede ontwikkeling.

Kortom, in een korte intensieve periode wordt de jongere volledig voorbereid op een reguliere Entreeopleiding en daarmee ook op een zelfstandig en onafhankelijk leven. Tevens worden de eerste contacten gelegd met mogelijke werkgevers, wat in een later stadium uiteraard een handige opstap kan zijn.

De Pre-Entree opleiding is een samenwerking met het Alfa-college.


Direct aanmelden

Inschrijven

Er is een flexibele in- en uitstroom, waardoor er veelal snel begonnen kan worden. Maar let op! De klassen zijn klein dus vol is vol. Schrijf je daarom nu in!

Aanmelden voor een voorlichting kan via het aanmeldformulier of bellen op 050 – 318 94 49

Voorwaarden en info

  • Geen (V)MBO diploma
  • 16 jaar of ouder per 1 augustus van het komende schooljaar
  • Tien dagdelen beschikbaar