Bij Opleiding Binn’stad zijn wij overtuigd van de capaciteiten van ieder individu en met onze Pre-Entree opleiding wordt de deelnemer in gemiddeld vier maanden maximaal voorbereid om aansluiting te vinden bij een reguliere MBO-opleiding. Gedurende dit traject wordt de jongere intensief bijgestaan door een coach die gevraagd en ongevraagd advies geeft bij de verschillende keuzes die in het traject naar voren komen.

De opleiding

Inmiddels werken wij al vele jaren met een succesvolle formule waarin theorie wordt gecombineerd met on-the-job training, oftewel een stage. Beide onderdelen dragen nadrukkelijk bij aan het trainen van de school- en leerbaarheid van de jongere. Tijdens de theorie, in de ochtenden op maandag tot en met donderdag, wordt er onder andere aandacht gegeven aan Nederlands, rekenen, werknemersvaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap. Allemaal kennis en kunde die terug komen in de reguliere MBO-opleiding, maar juist ook in het dagelijks leven.

Jongeren hebben naast theoretische kennis ook veel baat bij praktijkervaring. Daarom bestaat een groot deel van het traject, vier middagen per week, ook uit het lopen van stage die aansluit bij de interesses en de vervolgopleiding van de jongere. De jongere kan op deze manier uitzoeken waar zijn ambitie ligt, maar ook wennen aan het werkritme. Daarnaast krijgt hij of zij meer inzicht in de diverse beroepen, functies en bedrijfstakken waardoor er bewuster voor een vervolgopleiding gekozen wordt. Bij Opleiding Binn’stad hebben wij specifiek gekozen voor veel stagebezoeken, zodat onze coaches vaak langs komen en veel aandacht hebben voor de situatie op de werkvloer. Dit is zowel voor de stagiair als de werkgever prettig en draagt bij aan een goede ontwikkeling.

Op vrijdag sporten de jongeren en sluiten zij gezamenlijk de week af. Naast het reguliere wekelijks programma zijn er regelmatig ook gastlessen en voorlichtingen.

Kortom, in een korte intensieve periode wordt de jongere zo breed mogelijk voorbereid op een reguliere MBO-opleiding. Tevens worden de eerste contacten gelegd met mogelijke werkgevers, wat in een later stadium uiteraard een handige opstap kan zijn.

De Pre-Entree opleiding is een samenwerking met het Alfa-college.


Direct aanmelden

Inschrijven

Er is een flexibele in- en uitstroom, waardoor er veelal snel begonnen kan worden. Maar let op! De klassen zijn klein dus vol is vol. Schrijf je daarom nu in!

Aanmelden voor een voorlichting kan via het aanmeldformulier of door te bellen naar 06 – 21 17 33 42

Voorwaarden en info

  • Geen (V)MBO diploma
  • 16 jaar of ouder per 1 augustus van het komende schooljaar
  • Tien dagdelen beschikbaar