Fabian (Pre-Entree)

Fabian komt van RENN4 onderwijs en is door het Diamant College naar Opleiding Binn’stad gestuurd, omdat hij graag verder wilde leren. De overgang naar een reguliere Entreeopleiding was op dat moment te groot, wegens Fabians problematiek. Bij de Pre-Entree opleiding maakte hij in eerste instantie een moeizame start; hij vond het lastig om op tijd te komen, meldde zich af als hij ‘geen zin’ had om naar school te gaan en kon zijn stageplek niet behouden. In de lessen deed hij wel goed mee en hij kon zijn problemen ook goed benoemen aan zijn coach. Fabian vond het echter lastig om zijn gedrag te veranderen, hoewel hij er zich van bewust was dat het belangrijk was om op tijd aanwezig te zijn en stage te lopen.

De jongerencoach, Fabian en zijn begeleiding zijn toen gezamenlijk om tafel gaan zitten en hebben een plan opgesteld om Fabian te helpen toch op tijd te komen en door te zetten, ook als hij even geen zin heeft of zich niet zo lekker voelt. Fabian heeft toen meteen initiatief getoond door zelfstandig een nieuwe stageplek te regelen en had elke ochtend contact met de jongerencoach om ervoor te zorgen dat hij zijn ochtendroutine bleef volgen om op tijd op school te komen. Al snel stuurde Fabian ’s ochtends een berichtje dat hij onderweg was, voordat de jongerencoach hem kon bellen. Op stage ging het ook goed. De enkele keer dat Fabian zich echt niet goed voelde en ’s ochtends niet naar de les kon komen, zorgde hij ervoor dat hij wel naar stage ging om het in elk geval te proberen.

In korte tijd heeft Fabian enorme stappen gezet en bewezen dat hij schoolbaar is en een stageplek kan behouden. Hij heeft dan ook voor de kerstvakantie gehoord dat hij mocht doorstromen naar een reguliere Entreeopleiding! Op 10 januari, drie maanden na zijn start bij Binn’stad, begint hij bij Entree Handel van het Alfa-college.