Olle (Sollicitatieclub)

Olle hebben we leren kennen toen hij bezig was met zijn sollicitatietraining bij de Sollicitatieclub van Opleiding Binn’stad. Hij was nog een beetje zoekende en twijfelde tussen beveiliging en schilder. Olle had al enige ervaring als schilder en toen een gastspreker van Prima Personeel in december bij de Sollicitatieclub kwam is hij hernieuwd onder de aandacht gebracht. De Gemeente Groningen en Prima Personeel waren op dat moment net gestart met een nieuw schilder-traject voor jongeren en dankzij de bemiddeling van het Accountteam WERK mocht hij alsnog instromen bij dat traject. Olle heeft deze kans met beide handen aangegrepen en nu heeft hij zijn certificaat behaald en een halfjaar contract gekregen!  Wij zijn trots op Olle en wensen hem veel succes toe met zijn carrière als schilder!

Naam en privé gegevens zijn aangepast om de privacy in hoge mate te borgen.