Sharleyne (Pre-Entree)

Sharleyne was zeer gemotiveerd en wilde graag haar diploma halen. Helaas was de stap naar een regulier ROC nog wat te groot. Gelukkig heeft ze toen gekozen voor het Pre-Entree traject van Opleiding Binn’Stad. Hier maakte ze zeer snel voortuitgang en binnen 5 maanden is ze doorgestroomd naar een wijkleerbedrijf. Daar volgt ze nu met veel plezier de Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening.

Naam en privé gegevens zijn aangepast om de privacy in hoge mate te borgen.