Sinds de start van ons project hebben we verschillende jongerencoaches gehad op een werkervaringsplek als jongerencoach. Hieronder kunt u van een aantal hun ervaringen lezen.


Jetske 

In oktober 2017 is Jetske gestart met een werkervaringsplek (WEP) als assistent-projectleider bij Opleiding Binn’stad. Jetske heeft Toegepaste Psychologie en Onderwijskunde gestudeerd. In eerste instantie solliciteerde ze op de openstaande vacature van jongerencoach. Gedurende de sollicitatieperiode werd duidelijk dat de huidige projectleider over een niet al te lange tijd zou vertrekken. Daarom is Jetske gevraagd om te beginnen als assistent-projectleider in plaats van jongerencoach. Deze functie heeft meer raakvlakken met haar opleidingsachtergrond en ambities.

Jetske, kun je kort vertellen waarom je hebt gekozen voor een werkervaringsplek?

‘Tijdens mijn opleidingen heb ik een hoop theoretische kennis opgedaan en maar weinig praktische ervaring in het vakgebied waar ik graag in zou willen werken: het onderwijs. Toen ik aan het einde van mijn master begon met solliciteren bleek dit een struikelblok.’ Jetske vertelt dat ze dit best lastig vond. ‘Hoewel de arbeidsmarkt aantrekt is het in sommige sectoren als jonge professional nog steeds lastig om aan een baan te komen. Als je een opleiding hebt afgerond wil je graag aan de slag. Na een aantal afwijzingen om gebrek aan ervaring baal je dan toch. Daarom heb ik er voor gekozen om door middel van een WEP relevante werkervaring op te doen. Dit leek me een mooie stap om me professioneel verder te ontwikkelen en daarnaast een goede eerste stap naar een betaalde baan.’

Na een aantal maanden ben je projectleider geworden bij Opleiding Binn’stad, vertel..

‘Tijdens mijn WEP hebben de toenmalige projectleiders mij wegwijs gemaakt binnen de verschillende facetten van het werk bij Binn’stad. Ik ontdekte al vrij snel dat Binn’stad een project is waar ik me op mijn plek voel en waar ik veel zou gaan leren. Niet alleen over het werken met onze doelgroep en het sociaal domein, maar ook over mijzelf. Ik waardeer het dan ook erg dat ik de kans heb gekregen om na mijn WEP projectleider te worden bij Binn’stad.

Wat heeft het je nog meer opgeleverd?

‘De ervaring die ik bij Binn’stad heb opgedaan heeft er voor gezorgd dat ik zowel op professioneel als persoonlijk vlak flinke stappen heb kunnen zetten.’ Jetske vertel hierover dat Binn’stad een geschikte plek is om deze stappen te kúnnen zetten. ‘Wanneer je een WEP hebt bij Binn’stad is er naast de kennis die je op doet over werken in het sociaal domein, ook veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Een rol als projectleider was nieuw voor mij. Ik moest dus uitvinden bij wat voor manier van projectleiderschap ik mij prettig voelde. Ik heb geleerd een stuk steviger in mijn schoenen te staan en ook ontdekt dat ik een functie waarin je overkoepelend moet kunnen werken en denken goed bij mij past.’

En wat ga je nu doen, Jetske?

‘Ook voordat ik bij Binn’stad begon wist ik dat ik graag het onderwijs in wilde. Met de werkervaring van het afgelopen jaar op zak ben ik weer gaan solliciteren. Dit heeft er in geresulteerd dat ik vanaf januari aan de slag ga als onderwijskundige bij ROC de Friese Poort. Ik heb heel veel zin in deze uitdaging!’


Meint

In juli en augustus heeft Meint Opleiding Binn’stad ondersteund met het begeleiden van de sollicitatie- en bijbanenclub en het begeleiden van jongeren in het pre-entree traject en de educatieklas. Meint heeft de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening (MWD) afgerond en heeft daarna een periode als ambulant begeleider gewerkt. Hij heeft voor een WEP bij Binn’stad gekozen om ervaring op te doen in het werken met (kwetsbare) jongeren.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Meint?

‘Ondanks dat ik inmiddels anderhalf jaar ervaring had als maatschappelijk werker, bleek het toch lastig om een functie te vinden die goed bij mij past. Opleiding Binn’stad wilde in mij, als jong-professional, investeren. Het was voor mij een kans om mijn coachende vaardigheden te ontwikkelen en me meer op één doelgroep te focussen, namelijk jongeren. Op deze manier kon ik mezelf meer specialiseren. Het spreekt mij erg aan dat ik bij Opleiding Binn’stad de ruimte kreeg om zelf te bepalen hoe mijn ontwikkeling eruit zag en dat ik hierin actief werd gecoacht.’

Wat heb je geleerd bij je WEP?

‘De werkervaringsplek heeft een mooie bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling’, vertelt Meint. Het belangrijkste wat hij heeft gemerkt is dat zijn zelfvertrouwen in een korte tijd verder is gegroeid. ‘Ik weet nu beter aan te sluiten bij de doelgroep waar Opleiding Binn’stad zich voor in zet. Ook heb ik in een korte tijd geleerd hoe ik jongeren op de juiste manier kan motiveren. Als coach ga je op zoek naar de drijfveren van jongeren. Dit was vaak anders in mijn vorige werk. Daar waren mijn cliënten meestal al gemotiveerd omdat zij zich vrijwillig lieten begeleiden. Ik vond het een leuke uitdaging om deze jongeren te motiveren verder te gaan met school en stage, dat wat hun verder brengt in het leven!’

Verder geeft Meint aan dat hij het prettig vond dat er naast het werken met de jongeren, ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. ‘Bij Opleiding Binn’stad is er veel aandacht voor mij als persoon en mag ik zijn wie ik ben. Er heerst een goede sfeer waarin ik het erg naar mijn zin heb gehad.’

Wat heeft het je opgeleverd?

‘Mijn doel was tevens om te netwerken binnen de gemeente Groningen zodat ik mijn mogelijkheden voor het vinden van een betaalde baan kon vergroten.’ Meint wist al welke richting hij op wilde en kon daardoor ook gericht zoeken. ‘Ik ambieerde een functie als WMO consulent. Nu heb ik tijdens mijn WEP bij Opleiding Binn’stad een functie gevonden als trainee WMO/Jeugd consulent bij De Langhenkel Groep.’

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

‘Ja! Ik vind het belangrijk dat mensen ervaring kunnen opdoen. Je ziet in veel vacatures dat er ervaring wordt gevraagd en daarom vind ik het mooi dat Opleiding Binn’stad deze kans biedt.’

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

‘Ik kan het zeker aanraden! Het is een vrije manier om in contact te zijn met jongeren en te ontdekken of deze doelgroep bij je past, jezelf te ontwikkelen en in met nieuwe mensen in contact te komen binnen het werkveld.’

 

Jameela 

Op 1 maart 2018 is Jameela gestart met haar werkervaringsplek (hierna afgekort als WEP) als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Jameela heeft de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) afgerond en zich gespecialiseerd in de richting van recht en multiproblem. Om ervaring op te toen in het werken met kwetsbare jongeren is ze op zoek gegaan naar een WEP. Jameela is een enthousiaste en betrokken coach die haar leerlingen graag stap verder helpt!

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Jameela?

‘Tijdens mijn opleiding en mijn stages bij Stichting Halt, Slachtofferhulp Nederland en de GGZ heb ik regelmatig te maken gehad met verschillende kwetsbare doelgroepen. Echter waren het de kwetsbare jongeren die mij het meeste aantrokken. Ik vind het begeleiden van jongeren leuk en interessant! Deze plek gaf mij de kans om te ontdekken of ik met jongeren werken echt leuk vind én of ik er geschikt voor ben.’

Je leert snel want al na vijf maanden had je een betaalde baan als leerplichtambtenaar…..

‘Ja, allereerst was het een bevestiging voor mij dat ik het werken met jongeren nog heel lang wil gaan doen.’ Jameela vertelt dat ze veel heeft geleerd door de afwisselende werkzaamheden. ‘Naast het intensieve contact met de jongeren uit mijn klas, was ik ook regelmatig buiten de deur om stagebezoeken af te leggen en (bij)banen te werven. Ook het contact met de docenten hielp me om meer te leren over het begeleiden van jongeren. Ik kreeg enerzijds de kans om te leren van mensen uit allemaal verschillende organisaties en daarnaast de kans om mijn eigen stijl te ontwikkelen.

Toen ik hoorde dat ik tijdens mijn werkzaamheden veel in contact zou komen met leerplichtambtenaren, werd ik enthousiast. Ik was benieuwd of ik na deze werkervaringsplek ook kon doorstromen naar de functie als leerplichtambtenaar. Eenmaal aan het werk als jongerencoach werd duidelijk dat mijn enthousiasme voor deze functie terecht was. Ik kreeg hier de kans om ervaring op te doen met (kwetsbare) jongeren die om verschillende redenen verzuimden van school. Dit deed ik o.a. door gesprekken aan te gaan met ouders en andere betrokken partijen. Erg leerzaam!’

En wat heeft het je opgeleverd?

Jameela vertelt dat ze ontdekt heeft dat ze meer coach dan hulpverlener is. ‘Door deze WEP heb ik geleerd dat een rol als coach ook veel beter bij mij past. Ik probeer de jongeren zelf te laten inzien wat het nut van scholing is. Zij moeten het uiteindelijk zelf doen. Zodra de jongeren de intrinsieke motivatie hebben gevonden, heb ik mijn werk gedaan denk ik’. Ook kwam Jameela er achter dat ze na haar WEP graag aan de slag wilde als leerplichtambtenaar. ‘Het zoeken naar de motivatie van de jongeren om naar school te gaan en ze laten begrijpen wat het belang hiervan is, gaf mij veel voldoening.’ Binn’stad heeft daarom de mogelijkheid geboden om een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) opleiding te volgen en dit ook deels gefinancierd.

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

‘Ik denk dat het een goede manier is om relevante werkervaring op te doen. Ik was net afgestudeerd en ondanks dat ik bij verschillende doelgroepen had stage gelopen, bleef het voor mij lastig om werk te vinden in het sociaal domein. Bij Opleiding Binn’stad doe je niet alleen relevante werkervaring op maar heb je ook te maken met een enorm netwerk dat je wellicht kan helpen om uit te stromen naar betaald werk.’

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

‘Zeker doen! Je wordt intensief begeleid maar je krijgt de ruimte om je eigen stijl te ontwikkelen. Ook kom je jezelf soms tegen tijdens het werk in het sociaal domein. Dit kan soms best confronterend zijn maar uiteindelijk heb ik er ontzettend veel van geleerd!’


Fransien

In september 2017 is Fransien gestart met haar werkervaringsplek (WEP) als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Toen Fransien met haar WEP begon was ze al enige tijd afgestudeerd. Ze heeft geschiedenis gestudeerd en is daarna aan het werk gegaan in de autobranche. Hier ontdekte ze dat dit niet het werk is wat haar voldoening gaf en dat ze meer richting het sociale domein zou willen. Om deze reden is Fransien op zoek gegaan naar een WEP en is ze met een opleiding Social Work gestart. Fransien is een enthousiaste jonge vrouw die waarde hecht aan een motiverende en duidelijke manier van werken. Ze is tijdens haar WEP jongerencoach geweest van de Educatieklas bij Opleiding Binn’stad.

Waarom heb je gekozen voor een WEP, Fransien?

‘Een WEP is een hele mooie manier om werkervaring te doen voor mensen die net zijn afgestudeerd maar ook voor switchers, zoals ik. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ben daarna in een hele andere branche gaan werken. Hierdoor had ik nog geen ervaring met het sociaal domein. Omdat ik er achter wilde komen of het sociaal domein echt bij mij past, heb ik voor een WEP gekozen’.

Na 6 maanden heb je een baan gevonden als consulent bij het project Kansen in Kaart bij de Gemeente Groningen! Wat heb je geleerd bij je WEP?

‘Ik heb kennis gemaakt met een nieuwe sector’. Fransien legt uit dat het in het sociale domein een totaal andere manier van werken is als in commerciële bedrijf waar ze eerst werkte. ‘Het belang van de jongeren staat hier voorop. Ik heb veel geleerd over het begeleiden van jongeren maar ook over mezelf. Een WEP is ook bedoeld om te werken aan je eigen ontwikkeling. Bij Opleiding Binn’stad is de ruimte om hier bij stil te staan, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse voortgangsgesprekken. Ik heb hier fouten mogen maken en veel mogen leren.

En wat heeft het je opgeleverd?

‘Het doel was om er achter te komen of werken in het sociaal domein echt bij me past. Hier ben ik inmiddels achter! Om deze reden heb ik er ook voor gekozen om een opleiding Social Work te gaan doen. Hier ben ik nog mee bezig.’ Fransien vertelt dat ze ook blij is met de dingen die ze over zichzelf heeft geleerd. ‘Ik heb meer inzicht gekregen in wat ik belangrijk vind in mijn werk en over wat voor coach ik ben’.

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

‘Voor switchers zeker! Het is best spannend om een switch te maken naar een totaal andere sector. Je weet van te voren natuurlijk niet of het echt te juiste switch is. Een WEP is een uitgelezen kans om hier achter te komen.’

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

‘Zeker doen!’, zegt Fransien. ‘Je doet ervaring op, leert ontzettend veel over het sociaal domein en daarnaast leer je jezelf ook beter kennen. Het levert je dus veel op’.


Iris

In augustus 2017 is Iris gestart met haar werkervaringsplek (WEP) als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Iris is vastberaden, enthousiast en is doelgericht met haar loopbaan bezig. Iris heeft Sociaal Juridische Dienstverlening gestudeerd en kwam tijdens haar stage op Sint Maarten de vacature voor een WEP bij Opleiding Binn’stad al eens tegen. Na haar afstuderen wilde ze graag werkervaring opdoen, een WEP leek haar hiervoor de uitgelezen kans. Iris heeft de doelgroep ‘kwetsbare jongeren’ altijd al erg interessant gevonden, ze wil graag iets voor ze betekenen. Iris is jongerencoach van de Pre-entree klas geworden bij opleiding Binn’stad.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Iris?

“Een werkervaringsplek leek mij de perfecte combinatie van werkervaring op doen en dat beetje extra begeleiding wat je nodig hebt als starter”, aldus Iris. Ze is kort geleden afgestudeerd en vindt  begeleiding tijdens een WEP een noodzakelijke aanvulling op haar werkzaamheden als jongerencoach. “Tijdens mijn opleiding heb ik wel ervaring opgedaan in het werken met jongeren  door mijn stage op Sint Maarten en met verschillende projecten tijdens mijn studie maar ik weet ook dat ik nog veel moet leren.”

Na ongeveer 5 maanden heb je al een baan als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Borger-Odoorn bemachtigd! Wat heb je geleerd bij je WEP?

“Heel erg veel!”, antwoordt Iris direct. “Ik zal een paar dingen noemen .. door het dagelijkse contact met de jongeren en hun begeleiders en verwijzers heb ik mijn gesprekstechnieken verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast heb ik me goed kunnen verdiepen in de sociale kaart van Groningen. Ook ben ik mijzelf af en toe flink tegen gekomen.. op het moment zelf is dat best moeilijk, maar achteraf ben ik er juist blij mee! Ik heb mezelf beter leren kennen, ik weet beter waar ik goed in ben en wat ik wil!”

En wat heeft het je opgeleverd?

Iris vertelt dat de WEP, naast werkervaring, haar inzicht heeft gegeven in wie ze is en wat ze zoekt in een baan. Zelf zegt ze hierover: “Ik heb nu een nog beter beeld van wat ik zoek in mijn werk en wat ik wil bereiken.” Iris wilde na haar WEP graag een baan als leerplichtambtenaar. Om de kansen hierop te verbeteren, heeft Binn’stad Iris de mogelijkheid geboden een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) opleiding te volgen en dit deels gefinancierd. “De ervaring die ik tijdens de WEP heb opgedaan en mijn BOA diploma hebben mijn kansen op de arbeidsmarkt absoluut vergroot!”

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

“Als ik kijk naar pas afgestudeerden denk ik dat zeker”, reageert Iris enthousiast. “Je kunt het zien als een investering in jezelf. Je doet werkervaring op en maakt kennis met de verschillende facetten die het werk als jongerencoach heeft. Erg leerzaam dus!”

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Eén van de belangrijkste dingen is denk ik dat je je open op moet stellen. Hiermee bedoel ik dat je je moet open staan voor feedback en ook nog veel wil leren. Zeker als je weet dat je iets wil maar nog niet genoeg ervaring hebt, bijvoorbeeld wanneer je net van school komt of wanneer je een andere weg in wilt slaan.”


NoortjeNoortje Akkermans

Op 1 november 2016 is bij Binn’stad gestart met haar werkervaringsplek (WEP) als jobcoach. Ze is een spontane, positieve en ambitieuze jonge vrouw van 26 jaar. Noortje heeft een master in Human Resource Management én in Arbeids- en Organisatiepsychologie. Tijdens haar opleidingen heeft ze bij een stage geleerd om (WO) jongeren te coachen. Ook heeft ze gewerkt als communicatietrainer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar hart ligt bij het samenbrengen van de zakelijke en menselijke kant op het gebied van werk en opleiding. Bij Binn’stad coacht Noortje jongeren die de arbeidsmarkt niet zelfstandig kunnen betreden en acquireert ze stages en (bij)banen in de binnenstad van Groningen.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Noortje?

“Ik heb veel theoretische kennis opgedaan tijdens mijn opleidingen, maar heb eigenlijk weinig relevante praktische ervaring. Dit bleek een obstakel te zijn bij het solliciteren. Als ik op mijn niveau solliciteer, word ik afgewezen vanwege een gebrek aan ervaring,” vertelt Noortje. “Maar als ik onder het WO niveau ga solliciteren, denken werkgevers dat ik overgekwalificeerd ben en dus snel weer zal vertrekken.” Dat is een veelvoorkomende reactie van werkgevers als iemand met wetenschappelijke kwalificaties op een functie met lagere vereisten gaat solliciteren; zij willen dan liever tijd en geld investeren in iemand die langere tijd bij hen in dienst zal blijven. Noortje herkent dit en geeft ook aan hoe ze het heeft ervaren: “Het is voor mij (en anderen in soortgelijke situatie) ook erg lastig. Ik wil graag aan het werk, maar het lukt gewoon niet omdat ik om verschillende redenen wordt afgewezen. Daarom heb ik de keuze gemaakt om door middel van een WEP werkervaring op te doen, in de hoop dat ik dan wel voor een WO-functie wordt aangenomen.”

En na drie maanden heb je een betaalde baan bemachtigd! Wat heb je geleerd bij je WEP?

“In mijn functie bij Binn’stad heb ik veel contact gehad met een moeilijke doelgroep, kwetsbare jongeren, waar je als WO-afgestudeerde normaliter niet snel mee in contact komt. Dat was best pittig! Hier heb ik veel van geleerd,” aldus Noortje. Ze is even stil en denkt na over haar tijd bij Binn’stad. “Het was voor mij echt een WEP waar ik mezelf tegen kwam en heel veel heb geleerd op persoonlijk vlak. In het begin ben ik ook weleens beduveld door de jongeren, toen was ik eigenlijk nog best naïef,” lacht ze.

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

“Ja, zeker!” Noortje neemt een moment om de voordelen onder woorden te brengen. “Ik denk dat de persoonlijke begeleiding erg belangrijk is, zowel voor mij als anderen. Daarnaast kreeg ik ook één op één sollicitatietraining, wat mij uiteindelijk heeft geleid tot mijn huidige baan. Ondanks dat ik ervoor geleerd heb, bleek dat ik gewoon dezelfde fouten maakte als iedereen. De feedback en ondersteuning die ik kreeg hebben me enorm geholpen. In mijn persoonlijke ontwikkeling en met betrekking tot de arbeidsmarkt.”

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Doen!” Is haar eerste reactie. “Richt je wel op je toekomst. Ga niet zomaar een willekeurige werkervaringsplek doen, maar zie het als een springplank voor je toekomst. Neem de tijd om ‘in te komen’, maar verlies je doel niet uit het oog: blijf solliciteren!” Noortje straalt als we het over haar huidige werk hebben, “Ik ben net een paar weken bezig en nu merk ik ook dat mensen het echt leuk vinden om over hun werk te praten. Zelf vond ik het altijd raar om mijn eigen netwerk aan te spreken en dacht ik dat daar mensen mee belastte, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Door je netwerk (vrienden, familie, buren, collega’s, oud-studiegenoten) aan te spreken, kun je ook via via over nieuwe vacatures horen of zelfs mogelijk meteen in aanmerking komen voor een baan! Door een WEP vergroot je je netwerk en dat is belangrijk. Dus, ga ervoor!”


Marion 

Marion is een enthousiaste en ondernemende jonge vrouw met een achtergrond in rechten en sociaal juridische dienstverlening. Ze heeft werkervaring opgedaan bij de Albert Heijn als teamleider van de vulploeg en in deze functie was ze ook betrokken bij de werving en selectie van nieuwe parttime personeelsleden. Hierdoor weet ze goed waar werkgevers behoefte aan hebben! Deze kennis gaat ze toepassen bij de Sollicitatieclub en het Bijbanen Project om de jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt!

Marion heeft gekozen voor een werkervaringsplek als jobcoach omdat ze meer wil leren over acquisitie plegen, sollicitatietraining geven en ervaring opdoen met het plaatsen van jongeren op (leer)werkplekken.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Marion?

“Ik wilde graag ontdekken of het werken voor een gemeente en in het sociaal domein iets was dat bij mij paste.” Bovendien sloot het goed aan bij de ervaring die ze heeft opgedaan bij de AH en kon ze door de WEP meer leren over acquisitie plegen, sollicitatietraining geven en ervaring opdoen met het plaatsen van jongeren op (leer)werkplekken. “Ik heb gemerkt dat het lastig is om zonder werkervaring in deze wereld te komen,” aldus Marion.

En na 2.5 maand heb je een betaalde baan bemachtigd! Wat doe je nu precies?

“Ik heb er voor gekozen om toch de commerciële sector in te gaan. Voorheen dacht ik altijd dat ik eigenlijk niet commercieel was als persoon en dit niet echt bij me paste,” vertelt Marion met een glimlachje. Veel mensen vinden commercieel een ‘vies’ woord, maar realiseren zich niet dat de commerciële sector eigenlijk heel breed is en er meer bij komt kijken dan slechts een product of dienst voor winst verkopen. “Bij Binn’stad bleek dat ik eigenlijk best commerciële talenten heb en heb ik ervoor gekozen om bij een uitzendbureau te gaan werken als consultant.”

Wat heb je geleerd bij je WEP?

Marion heeft ervaring opgedaan met acquisitie, sollicitatietraining en de verscheidenheid aan werkzoekende jongeren en wat voor hen problemen zijn om de arbeidsmarkt te betreden of hun baan te behouden. Maar daarnaast waren er ook administratieve taken, zoals het opbouwen van dossiers en rapportages schrijven over de jongeren en hun voortgang. “Mijn communicatieve vaardigheden zijn sterk verbeterd,” zegt Marion direct. Er is verschil in de manier van communiceren naar externe contacten, vooral bij acquisitie, met internen. “Ook de interactie met de jongeren heeft me veel geleerd.”

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

“Ja, ik denk dat het heel prettig is om op deze manier kennis te kunnen maken met het werkniveau waar je interesse in hebt.”

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Ik zou het zeker aanraden. Je doet veel ervaring op in een werkomgeving en daarnaast doe je ook veel contacten op in het werkveld,” licht Marion toe. “Wel zou ik iedereen aanraden om duidelijk aan te geven wat je graag wil leren. Je zit er wel vrijwillig en dus volledig voor jezelf. Je werkt onbetaald  dus het zou mooi zijn als je dan alles er uit kan halen wat er in zit.”


Marieke 

Marieke is een serieuze en ondernemende vrouw die waarde hecht aan een open en motiverende wijze van samenwerken. Na haar opleiding in communicatie heeft ze jarenlang in verschillende communicatiefuncties gewerkt bij diverse werkgevers, maar hierin mist ze eigenlijk het directe contact met mensen. Ze heeft altijd al ‘feeling’ gehad met het sociaal domein, maar heeft in het verleden voor een ander werkveld gekozen en nu vond ze het tijd om het veilige en bekende achter zich te laten en haar hart te volgen. Marieke is jongerencoach van de Pre-Entree en Educatieklas geworden en daarnaast coacht ze ook jongeren van de Sollicitatieclub.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Marieke?

“Voor mij was een WEP een uitermate geschikte manier om te proeven in de keuken van een ander vakgebied en een nieuwe organisatie,” aldus Marieke. Ze vertelt kort over haar beslissing om te wisselen van werkveld. De werkervaringsplek van Binn’stad was ideaal voor haar wegens haar geplande carrièreswitch. “De doelgroep van Opleiding Binn’stad (jongeren) sprak me al aan en de WEP voor jongerencoach was een mooie manier om er achter te komen of dit klopte. Ook kon ik zo kijken en ervaren of dit werk iets voor mij zou zijn.”

Wat heb je geleerd bij je WEP?

“Heel veel,” zegt ze volmondig. “Het belangrijkste is dat ik bevestiging heb gekregen dat ik de juiste keuze heb gemaakt door de stap te zetten van communicatie naar werk binnen het sociale domein. De doelgroep sprak me al aan, maar past dus ook bij me.” Marieke legt uit dat ze ondanks de juiste kwalificatie toch veel kon bereiken met de jongeren en dat gaf haar een goed gevoel. Bovendien heeft ze dankzij haar WEP ook kunnen deelnemen aan een opleiding tot jobcoach, dat deels gefinancierd werd door Binn’stad. “Binnen het team van zeer ervaren collega’s heb ik ook inhoudelijk veel geleerd.”

En wat heeft het je opgeleverd?

Marieke heeft tijdens haar WEP een maand lang gereisd, waardoor haar WEP over zeven maanden was verspreid. Ze is vervolgens benaderd voor een betaalde functie via het netwerk dat ze tijdens haar WEP heeft opgebouwd, maar heeft eerst het schooljaar bij Binn’stad afgemaakt om de leerlingen de laatste drie weken niet in de kou wilde laten staan. Haar nieuwe baan lag in het verlengde van het werk dat ze als jongerencoach deed, legt Marieke uit: “Ik heb een tijdelijke baan aangeboden gekregen als Casemanager Onderwijs (RMC en trajectbegeleider) bij de Gemeente Hoogezand-Sappemeer.”

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

“Absoluut!” Marieke is een groot voorstander van werkervaringsplekken. “Allereerst, het levert je werkervaring op. Iets wat in deze tijd een must is, wil je ergens aan de bak komen. Voor mij was dit zelfs essentieel, aangezien ik een heel andere achtergrond heb. Als je wil en er je best voor doet, kan het zorgen voor een uitbreiding van je netwerk. Het gaf mij het gevoel dat ik iets nuttigs deed en dat ik er zelf ook nog wat van leerde, win-win. De WEP heeft me verder geholpen! Omdat ik een tijdelijke baan heb, krijg ik nog hulp van de oud collega’s van Binn’stad: ze zenden me bijna dagelijks leuke en geschikte vacatures.”

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Doen! Doen! Doen!”


Margriet 

Op 1 maart 2015 is Margriet gestart met haar werkervaringsplek als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Ze is een enthousiaste, gedreven jonge vrouw van 35. Margriet heeft een blauwe maandag Geschiedenis gestuurd, voordat ze besloot dat Personeel en Arbeid [nu Human Resource Management, red.] dé opleiding voor haar was. Met deze diploma op zak, heeft ze jarenlang als leidinggevende in winkels gewerkt. De teams bestonden voornamelijk uit jongeren, vaste krachten en stagiaires. Het begeleiden, motiveren en coachen van jongeren vond ze het leukste aspect van haar werk, maar dit was maar een klein onderdeel van haar werkzaamheden. Bij Binn’stad is het begeleiden en coachen juist de hoofdmoot voor de WEP jongerencoach en dat wil ze graag!

Margriet, kun je kort vertellen waarom je hebt gekozen voor een werkervaringsplek?

“Ik heb jarenlang in een winkel gewerkt, maar de hele dag staand werk werd fysiek te zwaar voor mij. Toen moest ik goed gaan nadenken over wat ik dan wel kon gaan doen. En toen bedacht ik me dat het misschien tijd werd om een andere richting op te gaan! Ik heb het werken met en begeleiden van jongeren altijd al leuk gevonden,” vertelt ze. “Dus toen ik de WEP van Opleiding Binn’stad voorbij zag komen, wist ik meteen dat dit voor mij was bedoeld! De werkervaringsplek geeft me de kans om te leren hoe ik jongeren nog intensiever (dagelijks) kan coachen, geeft me een duidelijk beeld van het sociale domein en kan ik jongeren helpen terug naar school te brengen.”

En na 5 maanden heb je een baan als RMC trajectbegeleider bemachtigd! Wat heb je geleerd bij je WEP?

“Allereerst was de WEP voor mij echt een bevestiging dat dit het werkveld voor mij is. Naast het werken met de doelgroep, heb ik ook echt genoten van de afwisseling. Geen dag was hetzelfde!” Margriet is vol enthousiasme over de verschillende werkzaamheden en het contact dat met jongeren, docenten, externe begeleiders, stagebedrijven en haar collega’s heeft gehad. “Ik heb zoveel geleerd over de problemen die spelen bij kwetsbare jongeren en heb cursussen hierover kunnen volgen. Daarnaast heb ik geleerd welke verschillende wegen deze jongeren kunnen bewandelen om uiteindelijk op de juiste plek terecht te komen. Ze gaan vaak niet van A naar B. Dat is voor hen op dat punt in hun leven niet mogelijk,” legt Margriet geduldig uit. “Ik heb ook echt mijn eigen stijl ontwikkeld en ik weet nu hoe ik snel kan schakelen als de ene aanpak niet bij iemand werkt, want dan probeer ik gewoon een andere methode om hen toch verder te helpen. Dit alles komt me in mijn huidige werk ook echt ten goede.”

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

“Ik denk dat het zeker een goede manier is om relevante werkervaring op te doen als je net bent afgestudeerd of je wilt omscholen! Je leert echt veel op deze manier, er is een groter vangnet en meer ruimte om te leren. Het is wel belangrijk dat je het als een middel gebruikt om je doel te bereiken en niet zomaar een WEP aangrijpt.

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Gewoon doen,” zegt Margriet. “Wel moet je altijd navragen wat voor begeleiding je krijgt. In het begin had ik natuurlijk meer begeleiding nodig dan halverwege en op een gegeven moment kwam ik vaker updates geven of mijn successen vertellen dan dat ik echt dagelijkse begeleiding nodig had, maar het is zeker belangrijk dat je goede begeleiding krijgt en je op je plek voelt!”


Sivan 

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2014-2015 is ook Sivan gestart met haar werkervaringsplek (WEP) bij Opleiding Binn’stad. Ze is een betrokken, ambitieuze, no-nonsense jonge vrouw van 29 jaar. Sivan is afgestudeerd in de rechten en is gespecialiseerd in strafrecht en criminologie. Voordat ze bij Binn’stad terecht kwam heeft Sivan bij Bureau Halt gewerkt. Daarnaast heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan; zo heeft ze in de organisatie van het festival Damn Food Waste gezeten. Sivan zal aanspreekpunt zijn voor de leerlingen en hen begeleiden en ondersteunen bij sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast houdt ze zich bezig met het zoeken en bemiddelen  naar stageplekken. Ze vindt het belangrijk dat de jongeren een leuke stage hebben en zich goed kunnen voorbereiden op hun vervolgopleiding.

Waarom heb je gekozen voor een werkervaringsplek, Sivan?

“Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in strafrecht en criminologie, met de focus op jongeren. Ik heb geprobeerd om te achterhalen wat de oorzaken van jeugdcriminaliteit zijn, omdat die trend zich vaak voortzet in de toekomst. Bij Bureau Halt heb ik al enige ervaring opgedaan, maar dit zijn jongeren die al in aanraking zijn gekomen met justitie. Eigenlijk zou ik daarvoor al willen ingrijpen,” aldus Sivan. Ze hoopt dat ze via Opleiding Binn’stad kan doorgroeien naar een positie waarin ze zich kan ontwikkelen en iets kan betekenen voor de maatschappij. Sivan vertelt dat ze de wereld een mooiere plek te willen maken. Van voedselverspilling tot lagere criminaliteit. Het laatste denkt ze nu gevonden te hebben. “De WEP bij Binn’stad geeft mij de kans om met kwetsbare jongeren te werken, om meer praktische en ‘hands-on’ ervaring op te doen met een moeilijke doelgroep. De jongeren die ik hier ga coachen dreigen uit te vallen op het gebied van scholing. Zonder het behalen van een startkwalificatie is de kans groot dat zij later geen werk kunnen vinden en lopen zij een hoger risico op financiële problemen, (drugs)verslavingen en criminaliteit.”

Wat heb je geleerd bij je WEP?

“Dat vind ik een moeilijke vraag,” zegt ze, lachend. “Wat ik vooral heb gemerkt is de persoonlijke ontwikkeling die ik heb ondergaan. Ik had al enige ervaring opgedaan, onder andere bij Bureau Halt, dus de werkzaamheden en problemen op zich waren niet geheel nieuw voor me. Maar het intensieve contact met de jongeren, de situaties waarin zijn zich bevonden en het leren hen te motiveren… dat was toch wel heel andere koek!” Er valt een stilte terwijl Sivan terugdenkt aan haar zes maanden bij Binn’stad. “Ik kreeg de vrijheid om mijn eigen stijl toe te passen in het coachen, had goede begeleiding en kon ook regelmatig sparren met de docenten van de twee klassen. Daardoor heb ik me op het persoonlijke en professionele vlak kunnen ontwikkelen.”

Vind je dat een werkervaringsplek in het algemeen toegevoegde waarde heeft?

Sivan geeft meteen een volmondig “Ja!” op de vraag. “De minimale toegevoegde waarde is natuurlijk dat je relevante werkervaring opdoet die je tot dan toe nog ontbreekt. Maar ik denk dat je er nog veel meer uit kunt halen. Dat was voor mij in elk geval wel zo. Ik heb veel geleerd over het werk, de doelgroep, mezelf en het sociaal domein. Ook ben ik via mijn werkervaringsplek terecht gekomen op mijn huidige functie, RMC trajectbegeleider bij de gemeente Groningen, waar ik ook jongeren stimuleer om een startkwalificatie te behalen of de arbeidsmarkt te betreden.”

Wat zou je zeggen als iemand een WEP overweegt?

“Ik zou ze adviseren een werkervaringsplek te kiezen dat hen verder kan helpen. Dat kan een WEP zijn waar je relevante ervaring opdoet en aansluit bij je opleiding, maar ook bijvoorbeeld als je de keuze overweegt om te switchen van vakgebied. Het is zeker de moeite waard! En als je al een bijstandsuitkering ontvangt, dan hoef je je geen zorgen te maken om de financiën aangezien een WEP vaak onbetaald is, blijf je bezig om jezelf te ontwikkelen én werk je naar regulier werk toe,” aldus Sivan. Refererend naar haar huidige werk zegt ze, “Ik heb bij Binn’stad ook veel kennis en contacten opgedaan, waar ik nu nog de vruchten van pluk. Professionals zijn daardoor op de hoogte van mijn achtergrond en dat ik weet waar ik het over heb.”


Terug naar overzicht