Opleiding Binn’stad is een project dat is opgezet om jongeren tussen 16 en 27 jaar zonder startkwalificatie te helpen terugkeren naar school. Dit doen wij door de jongeren een intensief traject aan te bieden van gemiddeld vijf maanden.

Het traject

Het traject is ter voorbereiding op een MBO opleiding. Het is een combinatie van lessen en stage en is bedoeld om jongeren weer school- en leerbaar te maken. In de ochtenden op maandag tot en met donderdag volgen de jongeren les in Nederlands, rekenen en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteit. De lessen worden verzorgd door docenten van het Alfa-college en Noorderpoort.

Jongeren hebben naast theoretische kennis ook veel baat bij praktijkervaring. In de middagen lopen de jongeren daarom stage. De jongere kan op deze manier uitzoeken waar zijn ambitie ligt, maar ook wennen aan het werkritme. Daarnaast krijgt hij of zij meer inzicht in de diverse beroepen, functies en bedrijfstakken waardoor er bewuster voor een vervolgopleiding gekozen wordt.

Om de week op vrijdag sporten de jongeren en sluiten zij gezamenlijk de week af. De overige weken bieden wij op de vrijdagen kunst, cultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteit aan. Dit aanbod bestaat o.a. uit gastlessen van bijvoorbeeld het GKB, uitjes naar een museum, en voorlichtingen over bijvoorbeeld verslaving.

De jongeren worden tijdens hun leerproces ondersteund door onze jongerencoaches. Ook onderhoudt de jongerencoach contact met de verwijzer en andere betrokken hulpverleners, zodat alle partijen samenwerken met één doel voor ogen: de jongere laten doorstromen naar regulier onderwijs.

Kortom, in een korte intensieve periode wordt de jongere zo breed mogelijk voorbereid op een reguliere MBO opleiding. Tevens worden de eerste contacten gelegd met mogelijke werkgevers, wat in een later stadium een handige opstap kan zijn.

De jongere kan flexibel instromen en indien noodzakelijk kunnen wij een traject op maat aanbieden. In de klas zitten maximaal 15 jongeren.

Het programma

Maandag t/m donderdag:

08.30 – 11.00: Persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen & actualiteit
11.15 – 13.15: Taal & rekenen

Vrijdag:

09.30 – 12.00: Sport / kunst , cultuur, maatschappelijke ontwikkeling & actualiteit.

Inschrijven

Er is een flexibele in- en uitstroom, waardoor er veelal snel gestart kan worden. Maar let op! De klas is klein dus vol is vol. Schrijf je daarom nu in!

Aanmelden via het aanmeldformulier of bellen naar 06 – 21 17 33 42

Trajectkosten

Voor meer informatie of vragen over de kosten, kun je altijd contact met ons opnemen.