< Terug naar het vacatureoverzicht

Jongerencoach (32 uur)

Afgestudeerd in het sociale domein maar geen baan wegens gebrek aan ervaring?  Doe werkervaring (WEP) op bij Opleiding Binn’stad!

Hallo pas-afgestudeerde!  Ontbreekt praktische werkervaring nog op je cv? Per direct zijn wij op zoek naar een afgestudeerde HBO/WO-er voor de functie coach. Affiniteit met kwetsbare jongeren is een must!

Over Binn’stad

Project Binn’stad is opgezet door de Gemeente Groningen in samenwerking met het mbo onderwijs. Binn’stad is een project voor jongeren van de laagste mbo niveaus, die nog niet in het reguliere onderwijs passen vanwege vaak meervoudige sociale problematiek. In het project worden extra coaches ingezet om de jongere optimaal te begeleiden en ondersteunen. Hierdoor worden jongeren weer leer- en schoolbaar en kunnen ze terug naar het reguliere onderwijs om een (vak)diploma te halen.

Waarom een werkervaringsplaats bij Binn’stad?

Een werkervaringsplaats bij ons betekent 32 uur p.w. onbetaald werk als jongerencoach bij Binn’stad. Je maakt gedurende de periode van maximaal zes maanden onderdeel uit van ons project en je krijgt de ruimte om te werken in een multidisciplinair team. Door de werkervaring die je opdoet geef jij je carrière een vliegende start! Bij Binn’stad is het percentage WEP’ers, de afgelopen jaren, dat succesvol is uitgestroomd naar regulier werk 85%.

Alles op een rij!

  • Je vergroot jouw kansen op een betaalde baan
  • Je vergroot je netwerk
  • Je krijgt werkervaring op (beroeps)niveau voor maximaal een half jaar
  • Je wordt begeleid door ervaren collega’s
  • Wij betalen cursussen

Functie

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het individueel begeleiden van jongeren. Je fungeert als een vertrouwenspersoon, je motiveert de leerlingen en stimuleert hun  ontwikkeling. Echter, je bent geen hulpverlener maar coach. Je signaleert en registreert eventuele problemen in de privésfeer en koppelt dit terug naar hulpverleningsinstanties. Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met begeleiders en leerplicht/RMC en andere verwijzers. Je ondersteunt de docenten bij de begeleiding van de leerlingen, bij de communicatie tussen opleiding, stageplek en leerling tijdens stagetraject, bij  problemen op de stageplek en bij tussentijdse evaluatie op de stageplek. Je zorgt voor de verslaglegging van de gevoerde gesprekken in leerlingdossiers.
Extra taken binnen de functie kunnen zijn het geven van trainingen en workshops als extra begeleiding van de leerlingen en het ondersteunen bij huiswerk/schoolwerk wanneer een jongere dit nodig heeft om een diploma te halen of toe te kunnen treden naar de arbeidsmarkt.

Afstudeerrichting (hbo/wo):  Psychologie, Social Work, SPH, Maatschappelijk Werk, Sociologie o.i.d.

Sluitingsdatum: 

Reageren? Stuur je cv naar semra@opleidingbinnstad.nl of reageer via onze website.

 


Naar het sollicitatieformulier